Klätterkurs Nordisk Fjällbyrå

Tradkurs i Lofoten, 3 dagar.


I Lofoten finns klättring i världsklass, det är ett mecka för multipitch tradklättring och utsikterna
är helt magiskt vackra. Denna tredagars kurs är för dig som vill kombinera kurs och upplevelse.
Kursupplägget anpassas efter dina tidigare erfarenheter, med fokus på naturligt säkrad klättring
och multipitch. Under en utav dagarna blir det en guidad tur på en av Lofotens klassiska
multipitch leder.


● Placera kammar och kilar
● Bygga olika typer av standplatser
● Ledklättring på egna säkringar
● Multipitchklättring
● Max 4 deltagare per instruktör

Pris: 3900:-

Svolvaer