• Deltagare täcks INTE av någon försäkring via Nordisk Fjällbyrå. Det är upp till dig som deltagare att kontrollera att denna typ av aktivitet täcks via dina egna försäkringar – vanligtvis olycksfallsförsäkring /hemförsäkring.
  • Åldersgräns på Nordisk Fjällbyrås aktiviteter och kurser är 15 år. Under 18 år vill Nordisk Fjällbyrå ha ett godkännande från målsman.
  • Bokning görs via e-post eller telefon. Bokningen är dock inte bindande förrän en bokningsbekräftelse har skickats tillbaka dig som köpare.
  • Betalning sker via faktura per e-post som skickas i samband med bokning av kursen.
  • Fakturor ska vara betalda innan sista betalningsdatum, vid påminnelse av förfallen faktura förbehåller Nordisk Fjällbyrå sig rätten att ta ut en påminnelseavgift för administrativa merkostnader. Efter en betalningspåminnelse överlämnar vi ärendet till kronofogden. Dröjsmålsränta finns angivet på den första fakturan.
  • Avbokning ska ske senast 14 dagar innan kursstart. Avbokning efter 14 dagar utgår med en avgift på 50% av kursavgiften.
  • Kläder och utrustning som deltagaren tar med och går sönder under kursen ersätts ej av arrangören.
  • Vid särskilt dåliga väderförutsättningar kan arrangören ställa in kursen/aktiviteten om arrangören anser det ej vara möjligt att genomföra kurs/aktivitet på ett tillräckligt säkert sätt, hela beloppet betalas då tillbaka till deltagaren.
  • Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in en kurs/aktivitet, t.ex. på grund av för få anmälda deltagare, hela beloppet betalas då tillbaka till deltagaren.
  • Arrangören har rätt att avbryta en kurs för en deltagare om deltagaren på grund av olämpligt uppförande/attityd, riskerar att utsätta sig själva eller andra för en säkerhetsrisk. Kursavgiften återbetalas då ej av arrangören.