Klättring är inte bara en aktivitet, det är även en livsstil – men den kräver kunskap och träning. Att gå en klätterkurs tidigt i sin klätterkarriär kommer lägga en bra grund och ger ett bra helhetstänk; först och främst när det gäller säkerhet, men också klätterteknik och de mentala aspekterna av klättring.

Fundera inte för länge – hör av dig och boka en kurs!